Tin chuyên ngành

Khảo sát báo giá tổng vệ sinh nhà máy Biel

Công ty TNHH Biel Cystal Manufacturing Vietnam. Quốc gia, Đài Loan. Đã xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện thoại tại KCN VSIP - Bắc Ninh - Việt Nam. Trước khi nhà máy đi vào hoạt động thì đã tổng vệ sinh toàn bộ nhà xưởng.

Khảo sát báo giá: Tổng vệ sinh nhà máy Biel Cystal Manufacturing Vietnam

Tổng vệ sinh nhà máy Biel