Videos

Video phun hóa chất xử lý dầu mỡ

Các khu vực như nhà hàng và khách sạn hằng ngày phải chế biến và thải ra rất nhiều các chất dầu mỡ. vậy làm sao để giải quyết được vấn đề... Và vì sao cần phải xử lý các cặn dầu mỡ bám ở công, cửa thông gió? và việc xử lý chúng thế nào? Mời bạn xem video nhé