Videos

Đánh bóng sàn đá Marble tại Nhà khách Hùng Vương

Video hình ảnh công nhân của Công ty Minh Quân đánh bóng sàn đá Marble tại Văn Phòng Chính Phủ - Nhà khách 37 Hùng Vương.