Tin chuyên ngành

Vệ sinh hút mùi bếp Conirfer hotel

Công ty Minh Quân giới thiệu dịch vụ Vệ sinh hút mùi bếp, vệ sinh nhà bếp, vệ sinh quạt thông gió, vệ sinh máy hút mùi... cho khách sạn Conifer Hotel.

Sau đây là một vài hình ảnh vệ sinh hút mùi bếp, vệ sinh nhà bếp, vệ sinh quạt thông gió, vệ sinh máy hút mùi... cho khách sạn Conifer Hotel. 

vệ sinh hút mùi bếp khách sạn

Vệ sinh ống thông gió

Vệ sinh thông gió

Vệ sinh hút mùi bếp