• Tổng Vệ sinh tòa nhà
  • Đánh bóng sàn đá tự nhiên
  • Vệ sinh hàng ngày 0723
  • Tổng vệ sinh khu đô thị

Giới thiệu

Minh Quân clean - Giải pháp cho ngôi nhà sạch.
Hotline: 0965348668 / 024.66542299
minhquanclean@gmail.com
Giới thiệu

Bằng sự nỗ lực và sự đa dạng các loại hình dịch vụ.Không ngừng nâng cao chất lượng phương tiện và dịch vụ nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Tin tức

Minh Quân Clean

Khách hàng & Đối tác

319
789
BM
Conric
Cotecon
Delta
Ecoba
Hado
Newtecons
Ricon
Sewon
Udic
Vinaconex 2